Polityka prywatności

Witamy na naszej stronie internetowej (zwanej dalej „Stroną”).

Zdajemy sobie sprawę, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszego serwisu, zwłaszcza przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

To stwierdzenie rządzi naszą polityką prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Serwisu ( „Użytkownicy”), którzy odwiedzają naszą stronę w celu korzystania z różnych usług oferowanych przez Właściciela (zwane łącznie „Usługami „) (” Uprawnieni Klienci „).

„Informacje umożliwiające identyfikację” odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystywane do identyfikacji, kontaktu lub zlokalizowania osoby, do których odnosi się taka informacja, w tym, ale nie ograniczając się do nazwy, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe nie zawierają informacji, które są zbierane anonimowo (czyli bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) lub informacje demograficzne nie są podłączone do zidentyfikowanej osoby.

Jakie informacje z danych osobowych są gromadzone? Możemy zebrać podstawowe informacje o profilu użytkownika ze wszystkich naszych gości. Zbieramy następujące dodatkowe informacje od naszych Autoryzowanych Klientów: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail.

W jaki sposób strony używają danych osobowych? Tylko do kontaktów marketingowych.

Komu informacje mogą być udostępniane? Nie udostępniamy danych naszych użytkowników.

Jak jest przechowywana Dane osobowe? Dane osobowe zebrane przez Właściciela strony są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępny dla osób trzecich.

Cookies są używane na stronie? Ciasteczka są wykorzystywane do różnych powodów. Używamy cookies w celu uzyskania informacji o preferencjach naszych gości i usługami, jakie wybrać. Mamy również używać cookies do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych autoryzowanych klientów. Na przykład, jeśli zgłoszony Klient jest zalogowany a strona jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie logować autoryzowanym Klienta off.

Ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację zgodne z prawem. Będziemy ujawniać informacje osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania do sądu lub na wniosek organów ścigania o udostępnienie informacji. Będziemy również ujawnienia danych osobowych, gdy to konieczne, żeby chronić bezpieczeństwo naszych gości i Autoryzowanych Klientów.

Linki: Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że po kliknięciu na jeden z tych linków, przenosisz się do innej strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron powiązanych, jak ich politykę ochrony prywatności może się różnić od naszych.

Prawa autorskie Robert Brzozowski, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane kopiowanie lub publikowanie jakichkolwiek materiałów z tej strony jest zabronione.

Copyright Robert Brzozowski, All rights reserved.
Unauthorized duplication or publication of any materials from this Site is expressly prohibited.

Privacy Policy  
Copyright 2017 Robert Brzozowski. All rights reserved.