Tag Archives: podatki

Czy zarabiając na blogu musimy płacić podatki ?

TAK, przecież jesteśmy uczciwi wobec siebie i Państwa. Ale jak je płacić ? Otóż została wydana nowa interpretacja ustawy i 5 września 2014 roku Ministerstwo Finansów przyznało, że przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z reklam zamieszczanych na ich stronach internetowych i blogach mogą